Comptabilitat bàsica

Aula virtual - Telepresencial | Comptabilitat i Finances | Treballador en actiu /autònom

Del 15-01-2024 al 20-03-2024

Duració: 60 Hores

Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00 a 21:00

Promoció: Curs 100% subvencionat per treballadors i autònoms

Centre: Mataró

Imagen agregada por el usuario

Descripció

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE . Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Es sol.licitarà: Fitxa d’alumne, Fotocòpia de DNI i Fotocòpia d’una nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas dels treballadors i autònoms del mes d'inici del curs, i document DARDO per als aturats.

Títol o certificat nivell estudis ESO o equivalent

Aquest curs es desenvoluparà en modalitat de VIDEOCONFERÈNCIA. La primera sessió serà presencial al nostre centre de MATARO, la resta de sessions es desenvoluparan de forma síncrona en els dies i horaris que estan detallats a l'apartat de l'horari. Les videoconferències no seran gravades i serà imprescindible l’assistència a les sessions especificades per a la realització del curs.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització de les videoconferències.

 

Objectius

Objectiu general:

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l’activitat empresarial.

Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Llibres comptables i comptes anuals

1.1 Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.

             Activitat empresarial de la comptabilitat.

             Ingressos i Despeses.

             Compte de Pèrdues i Guanys.

             Cobraments i Pagaments.

             Patrimoni empresarial.

             Masses patrimonials.

             Balanç de situació.

1.2 Descripció dels llibres comptables.

             Llibre Diari.

             Mètode de la partida doble.

             Llibre Major.

             Comptes patrimonials i de gestió.

             Comptes Anuals.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Normativa comptable i Pla General Comptable

2.1 Anàlisi del Pla General Comptable.

            Marc conceptual de la comptabilitat.

            Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.

            Normes de registre i valoració.

            Quadre de comptes.

            Definicions i relacions comptables.

MODUL DE FORMACIÓ 3: Registre de l’activitat empresarial

3.1 Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).

            Descripció de l'impost.

            Comptabilització.

            Tractament no deduïble.

            Regularització comptable.

3.2  Interpretació comptable de compres i vendes.

            Comptabilització de les compres.

            Tractament comptable dels proveïdors.

            Comptabilització de les vendes.

            Tractament comptable dels clients.

            Gestió comptable de les existències.

3.3  Interpretació comptable de despeses i ingressos.

            Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.

            Tractament dels altres creditors.

            Comptabilització d'altres ingressos de gestió.

            Tractament comptable dels deutors.

 

Preinscripció

El camp és obligatori
El camp és obligatori
L'adreça no és correcta
El camp és obligatori

Fes la prova de nivell d'idiomes

Des de 1990 ens dediquem a formar particulars, empreses, directius i treballadors en el camp dels idiomes, les TIC i la gestió empresarial. La nostra plataforma www.trainingtutor.net és pionera i líder en la formació on-line amb més de 50.000 alumnes formats.

La formació en idiomes és fonamental en un món global, des de Trainingtutor posem al teu abast aquest Test de nivell de manera gratuïta.

Saber el teu nivell és el primer pas per a poder traçar conjuntament un itinerari que et permeti aconseguir els teus objectius.

Anglès - Alemany – Francès – Xinès - Àrab - Italià

TEST D’IDIOMES ONLINE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. En prémer Accepto consent aquestes cookies. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació