Comptabilitat avançada

Aula virtual - Telepresencial | Comptabilitat i Finances | Treballador en actiu /autònom

Del 24-09-2024 al 28-11-2023

Duració: 60 Hores

Horari: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00

Promoció: Curs 100% subvencionat per treballadors i autònoms

Centre: Mataró

Imagen agregada por el usuario

Descripció

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el "Ministerio de Empleo y Seguridad Social". Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Es sol.licitarà: Fitxa d’alumne, Fotocòpia de DNI i Fotocòpia d’una nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas dels treballadors i autònoms del mes d'inici del curs, i document DARDO per als aturats. Copia títol acadèmic, nivell mínim ESO. Nivel de Comptabilitat bàsica.

Aquest curs es desenvoluparà en modalitat de VIDEOCONFERÈNCIA. La primera sessió serà presencial a MATARÓ. La resta de sessions es desenvoluparan de forma síncrona en els dies i horaris que estan detallats a l'apartat de l'horari. Les videoconferències no seran gravades i serà imprescindible l’assistència a les sessions especificades per a la realització del curs.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització de les videoconferències.

 

Objectius

Objectius generals:

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.

- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.

- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:

- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.

- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.

- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.

- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.

- Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.

- Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

Continguts

1. Recordatori de conceptes generals

1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat

2.1. Valoració dels immobilitzats

2.2. Amortització

2.2.1. Comptabilització.

2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor

3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

3.1.1. El principi de prudència

3.2. Principals provisions en el PGC

3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.

4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.

4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.

4.2.1. Diferències de canvi

4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.

4.3. Tractament comptable de les operacions

4.3.1. En el moment de realitzar-se

4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris

5.1. Concepte de valors mobiliaris

5.2. Principals tipus de valors

5.2.1. Instruments de patrimoni

5.2.2. Instruments de deute

5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG

5.3.1. Informació que ens aporta la classificació

5.3.2. Grups

5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes

5.4.1. Grups

5.5. Concepte de cost amortitzat

5.5.1. El tipus d’interès efectiu

5.5.2. Significat

5.5.3. Càlcul

5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions

5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització del Impost de societats.

6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes

6.1.1. Principals impostos de cada tipus

6.2. Definició del Impost de Societat

6.2.1. Àmbit d’aplicació

6.2.2. Base imposable

6.2.3. Tipus impositiu

6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable

6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.

6.3.2. Diferències entre unes i altres.

6.4. Comptabilització del impost

6.4.1. Impost corrent

6.4.2. Impost diferit

6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.

6.5. Bases imposables negatives

6.5.1. Compensació

6.5.2. Crèdit impositiu

Preinscripció

El camp és obligatori
El camp és obligatori
L'adreça no és correcta
El camp és obligatori

Fes la prova de nivell d'idiomes

Des de 1990 ens dediquem a formar particulars, empreses, directius i treballadors en el camp dels idiomes, les TIC i la gestió empresarial. La nostra plataforma www.trainingtutor.net és pionera i líder en la formació on-line amb més de 50.000 alumnes formats.

La formació en idiomes és fonamental en un món global, des de Trainingtutor posem al teu abast aquest Test de nivell de manera gratuïta.

Saber el teu nivell és el primer pas per a poder traçar conjuntament un itinerari que et permeti aconseguir els teus objectius.

Anglès - Alemany – Francès – Xinès - Àrab - Italià

TEST D’IDIOMES ONLINE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. En prémer Accepto consent aquestes cookies. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació