Gestió auxiliar de personal

Presencials | Comptabilitat i Finances | Aturat

Del 07-09-2022 al 10-10-2022

Duració: 90 Hores

Horari: horari de dilluns, dimecres i divendres de 08:00 a 14:00

Preu: 0

Promoció: 100% Subvencionat

Centre: Mataró

Imagen agregada por el usuario

Descripció

Per aquest certificat de professionalitat de nivell 2, la persona participant haurà de reunir un dels següents requisits acadèmics:

- Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals.

- Títol Educació secundària obligatòria per a adults       

- 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP.      

- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat.

- Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2  

- Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.   

- Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 anteriorment.           

- Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d‟Ensenyament. 

- Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.         

- Superar la prova d‟accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d‟exempció de les mateixes.      

- Prova d‟accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

 

* En cas de títols estrangers, cal que estiguin homologats, o bé que s’hagi emès una resolució per la qual s’accepti la convalidació d’un títol estranger.

 

Objectius

Competència general
Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció,el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l'organització.

Continguts

Mòdul 1: Gestió auxiliar de personal (90 hores).

 

1. Normativa laboral i d'organització de les relacions laborals en l'empresa

– Normes laborals constitucionals.

– L'Estatut dels treballadors.

– Llei general de la Seguretat Social.

– Convenis col·lectius.

2. El contracte de treball

– Requisits.

– Parts del contracte. treballador/a. Empresari/ària.

– Forma del contracte.

– Validesa.

– Durada.

– Modalitats de contractes.

– Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l'Administració.

– Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics.

– Comunicació de les modalitats de contractació laboral.

– La jornada de treball.

– Parts del contracte.

– Suspensió contractual del contracte.

– Extinció del contracte.

– L'acomiadament objectiu.

– L'acomiadament col·lectiu.

– L'acomiadament disciplinari.

– La quitança.

3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social

– Estructura salarial.

– Estructura del rebut de salari.

– El salari mínim interprofessional.

– Pagament del salari. temps, lloc i forma.

– Garanties salarials.

– Règims de la Seguretat Social.

– Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.

– Afiliació. Altes. Baixes.

– Obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

– Període de formalització, liquidació i pagament.

– Responsabilitat de l'empresari/ària davant la Seguretat Social.

– Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització.

– Infraccions.

– Sancions.

– Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics.

– Actualització de taules, barems i referències de dades dels treballadors/ores.

– Creació de fitxers per a remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres.

4. Gestió de recursos humans

– Selecció de personal.

– Formació de recursos humans.

– Control de personal.

– Aplicacions informàtiques per a la gestió de recursos humans.

– Fonaments i principis bàsics d'un model de qualitat total.

– Normes de protecció de dades.

– Prevenció de riscos laborals.

– Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l'àmbit laboral.

Preinscripció

El camp és obligatori
El camp és obligatori
L'adreça no és correcta
El camp és obligatori

Fes la prova de nivell d'idiomes

Des de 1990 ens dediquem a formar particulars, empreses, directius i treballadors en el camp dels idiomes, les TIC i la gestió empresarial. La nostra plataforma www.trainingtutor.net és pionera i líder en la formació on-line amb més de 50.000 alumnes formats.

La formació en idiomes és fonamental en un món global, des de Trainingtutor posem al teu abast aquest Test de nivell de manera gratuïta.

Saber el teu nivell és el primer pas per a poder traçar conjuntament un itinerari que et permeti aconseguir els teus objectius.

Anglès - Alemany – Francès – Xinès - Àrab - Italià

TEST D’IDIOMES ONLINE

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. En prémer Accepto consent aquestes cookies. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació