Trainingtutor   FaceBook Twitter


Advertiments legals i privacitat

AVÍS LEGALEn virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., CIF: B61453361, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31409, Foli 178, Fulla Nº B-188745, Inscripció 1. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.trainingtutor.net i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. o a tercers.

MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL.

Amb els límits establerts a la llei, MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL.

Així mateix, per accedir als serveis que MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en CARRER JAUME BALMES, 37-39 - 08301 MATARÓ (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a info@mataroin.com

Per poder accedir a “Accés al campus” l’ usuari haurà d’ introduir un codi d’ usuari i clau d’ accés.

MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no es fa responsable del mal us de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’ usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’ accés com a usuari, impedint l’ us indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@mataroin.com, manifestant la seva voluntat.PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts proporcionats per MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza Cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Aquesta web és propietat de MATARÓ IN INFORMATICA EMPRESARIAL SL. Els drets de Propietat Intel•lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL., per les seves societats filials i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MATARÓ IN INFORMÀTICA EMPRESARIAL SL.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

LiveZilla Live Chat Software

Accés al campus

Campus Avança
Campus Trainingtutor
Campus Adalid
Campus RosettaStone

Notícies

Cursos SOC 2018-2019
17-12-2018
Cursos SOC 2018-2019

Nous cursos subvencionats per persones en situació d'atur!!! 

Ja podeu fer la inscripció als cursos que es realitzaran al nostre centre de Mataró i Barcelona.


+info

Cursos Online Subvencionats per treballadors en actiu i en situació d'atur
13-11-2018
Cursos Online Subvencionats per treballadors en actiu i en situació d'atur Coneix la nostra oferta de cursos subvencionats pel Ministerio de Empleo i Fundae. Tenim cursos en Modalitat Online i Presencial al nostre centre de Mataró. 

Més info: http://trainingtutor.net/cursos.php

+info

Xarxes Socials 2.0
25-09-2018
Xarxes Socials 2.0

Últimes places disponibles!!! 

Curs subvencionat de la convocatòria FOAP 2017

Inici: Del 09-10-2018 al 26-10-2018

Horari: dies 09*-10-16-19-23-25 i 26 de 9:00 a 13:15 (*de 09 a 13:30)

Durada: 30 Hores

Centre: Mataró

Curs dirigit principalment a treballadors en situació d'atur que hagin cursat anteriorment una acció formativa corresponent a FOAP 2017: 

- Nivell d'estudis exigit. ESO o equivalent

 

+info

Vols rebre el nostre newsletter?

INSCRIU-ME

Els nostres clients


finalContent
FaceBook Twitter
Copyright © 2010 · Trainingtutor
Aquest web està optimitzat per una resolució de 1024 x 768px o superior.
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Válido

Powered by LA TACA

Internet Explorer 6+
Mozilla Firefox 3+.
Opera 9+
Safari 4+